کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد

افرازه های میکرو و نانو الکترونیک (کارشناسی ارشد)    

توضیحات :

گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک در مورد طراحی قطعات و المان های الکترونیکی از جمله سنسور ها، قطعات حساس به نور و پرتو ها، ترانزیستور ها و … می باشد. در واقع تمرکز اصلی در گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک، روی خواص مواد و نیمه هادی ها و تولید قطعات زیربنایی می باشد .

افزاره های نانوالکترونیک در مورد طراحی قطعات و المان های الکترونیکی از جمله سنسور ها، قطعات حساس به نور و پرتو ها، ترانزیستور ها و … با استفاده از فناوری نانو می باشد.  این عبارت طیف گسترده ای از افزاره ها و مواد را تحت پوشش قرار می دهد که همگی یک ویژگی مشترک دارند و آن داشتن واکنش های اتمی و ویژگی های مکانیک کوانتومی ناشی از اندازه بسیار کوچک آن ها می باشد. استفاده از این فناوری امکان مجتمع کردن تعداد بیشتری ترانزیستور روی یک تراشه را فراهم می آورد. نانوالکترونیک نوید ساخت پردازنده های سریعتری برای کامپیوترها را می دهد. در حال حاضر، تکنیک های متعددی در حال بررسی هستند مانند نانولیتوگرافی، استفاده از نانومواد و نانوسیم ها. ترانزیستورهای اثر میدان با استفاده از نانولوله های کربنی ساخته شده اند. فناوری نانو امکان ساخت حافظه های با چگالی بسیار بالا را فراهم می کند. در فناوری مخابراتی مدرن، ابزارهای آنالوگ متداول با ابزارهای نوری و یا الکترونوری جایگزین شده اند که به خاطر پهنای باند و ظرفیت بالای آن ها می باشد. با استفاده از این فناوری می توان صفحه نمایش هایی با مصرف انرژی پایین تر تولید کرد. ساخت و استفاده از کامپیوترهای کوانتومی که از قوانین مکانیک کوانتومی تبعیت می کنند عملکرد سیستم های کامپیوتری را به طرز چشمگیری بهبود می دهد.

 

سال تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک ۱۳۸۹ می باشد.
طول دوره حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نیمسال می باشد
در موارد استثنا افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز می باشد در هر صورت طول دوره نباید از دو ونیم سال تجاوز کند
دانشجویان برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد باید حداقل ۳۲ واحد درسی و پژوهشی را به شرح ذیل با موفقیت بگذرانند.

اصلی و تخصصی: ۲۴ واحد
سمینار: ۲واحد
پایان نامه: ۶ واحد

سال ایجاد : ۱۳۸۹

 

 قدرت (کارشناسی ارشد)    

توضیحات :

مهندسی قدرت یکی از زیر شاخه‌های اصلی مهندسی برق است که با سیستمهای قدرت به ویژه تولید، انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارد. این رشته همچنین شامل راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی، برودتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها، پست‌ها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در صنایع یا ساختمانهای بزرگ نیز می‌شود. شناسایی دیگر منابع جدید انرژی الکتریکی نیز از زیر شاخه های این رشته‌ است

سال تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک ۱۳۸۹ می باشد.
طول دوره حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نیمسال می باشد
در موارد استثنا افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز می باشد در هر صورت طول دوره نباید از دو ونیم سال تجاوز کند
دانشجویان برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد باید حداقل ۳۲ واحد درسی و پژوهشی را به شرح ذیل با موفقیت بگذرانند.

اصلی و تخصصی: ۲۴ واحد
سمینار: ۲واحد
پایان نامه: ۶ واحد

سال ایجاد : ۱۳۸۹

 

 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی (کارشناسی ارشد)    

توضیحات :

هدف اصلی مهندسی قدرت تولید برق در نیروگاه ها، انتقال نیرو از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه هاي شهري و روستایی و در نهایت توزیع آن براي مصارف خانگی و کارخانجات است. بنابراین یک مهندس برق در گرایش قدرت باید به روش هاي مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم هاي توزیع آشنا باشد.

ماشینهای الکتریکی شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی می باشد.

 

سال تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک ۱۳۸۹ می باشد.
طول دوره حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نیمسال می باشد
در موارد استثنا افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز می باشد در هر صورت طول دوره نباید از دو ونیم سال تجاوز کند
دانشجویان برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد باید حداقل ۳۲ واحد درسی و پژوهشی را به شرح ذیل با موفقیت بگذرانند.

اصلی و تخصصی: ۲۴ واحد
سمینار: ۲واحد
پایان نامه: ۶ واحد

سال ایجاد : ۱۳۸۹