تماس با ما


تماس با ما

       

زاهدان: خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
تلفن: ۳۱۱۳۶۵۴۴ - ۰۵۴
دورنگار: ۳۳۴۴۷۹۰۸ - ۰۵۴
کدپستی: ۹۸۱۶۷۴۵۵۶۳
صندوق پستی: ۱۶۱ - ۹۸۱۶۴

 

جهت تسهیل ارتباط با مسئولین آموزش دانشکده برق و کامپیوتر، اگر موفق به برقراری تماس تلفنی با این عزیزان نشدید می توانید از طریق آدرس های زیر ارتباط برقرار نمائید:

معاون آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر:

                                                                                                                              تلفن تماس: 31136542 054

                                                                                                          پست الکترونیک: Mehrjoo@ece.usb.ac.ir

 

مدیر گروه های برق (مهندسی الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات):

دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی                                                                              تلفن تماس: 31136556 054  

                                                                                                       پست الکترونیک: mansouri@ece.usb.ac.ir

دکتر حمیده دشتی خویدکی                                                                                      تلفن تماس:  31136553 054

                                                                                                          پست الکترونیک: h.dashti@ece.usb.ac.ir​

 

مدیر گروه های کامپیوتر( مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات):

دکتر محمد حسن سرگلزایی                                                                                       تلفن تماس: 31136538 054

                                                                                               پست الکترونیک:  mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir

دکتر احمد بختیاری شهری                                                                                         تلفن تماس: 31136559 054

                                                                                                       پست الکترونیک: bakhtiyari@ece.usb.ac.ir

 

رئیس آموزش دانشکده برق و کامپیوتر:

خانم مهندس مهری تازه رو                                                                                         تلفن تماس: 31136543 054

                                                                                                                                    کانال تلگرام :@tazehroo

کارشناس آموزشی دانشجویان کارشناسی برق:

سرکار خانم زهرا هزاره ای                                                                                            تلفن تماس: 31136551 054

                                                                                                                                 کانال تلگرام: @hezare1234

کارشناس آموزشی دانشجویان کارشناسی کامپیوتر:

سرکار خانم مدینه پیری                                                                                               تلفن تماس: 31136560 054

                                                                                                                      کانال تلگرام: @Mahdiehhhhhh98

کارشناس آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کامپیوتر:

خانم مهندس زهرا دراجی                                                                                                    تلفن: 31136555 054

                                                                                                                                       کانال تلگرام: @z_doraji