اخبار عمومی


اخبار

برگزاری استارت پنل مجازی، وبینار، بوت کمپ

برگزاری استارت پنل مجازی، وبینار، بوت کمپ

از شنبه 1 آذرماه تا پنجشنبه 6 آذرماه 1399
جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر روز شنبه 99/09/01 ساعت 21:30 - 20
دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

دوره آموزش مبانی برنامه نویسی

ویژه دانشجویان جدیدالورود به صورت آنلاین
نحوه ارتباط دانشجویان با مسئولین آموزش دانشکده

نحوه ارتباط دانشجویان با مسئولین آموزش دانشکده

دانشجویان می توانند جهت ارتباط با مسئولین آموزش دانشکده به این طریق عمل کنند:
هفتمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

هفتمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

تاریخ برگزاری کنفرانس: 5 تا 6 اسفند 99 برگزار کننده: دانشگاه تبریز