فهرست اولویت های پژوهشی سال 1400

بسمه تعالی فهرست اولویت های پژوهشی به پیوست ارائه گردیده است.

فراخوان برای انجام پروژه های تحقیقاتی

جهت اطلاعات بیشتر به آدرسwww.usb.ac.ir قسمت معاونت ها - معاونت پژوهشی و فناوری - دفتر ارتباط با صنعت مراجعه فرمایید

ارسال فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

ارسال فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
دانشکده مدیریت و اقتصاد  با همکاری امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند : موضوع : طرح درس تا اشتغال پذیری، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه  11خرداد 1400 ساعت 20

دانشکده مدیریت و اقتصاد با همکاری امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند : موضوع : طرح درس تا اشتغال پذیری، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه 11خرداد 1400 ساعت 20

بسمه تعالی دانشکده مدیریت و اقتصاد با همکاری امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند موضوع : از طرح درس تا اشتغال پذیری سخنران : دکتر حسن طائی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی زمان : سه شنبه 11...
دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می کند : موضوع : برنامه درسی با تاکید بر طرح درس ، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه  1400/3/4 ساعت 20

دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می کند : موضوع : برنامه درسی با تاکید بر طرح درس ، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه 1400/3/4 ساعت 20

بسمه تعالی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند : برنامه درسی با تاکید بر طرح درس سخنران : دکتر حسن طائی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی زمان : سه شنبه 4 خرداد1400 ساعت 20 لین...

تبریک ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم

بسمه تعالی اساتید محترم بزرگوار ، آغاز هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم را خدمت همه شما همکاران گرانقدر تبریک عرض می کنم . نقش پررنگ استادان دانشگاه در تربیت نیروی متخصص ، اندیشه ورز ، مسئولیت پذیر و متعهد ، جایگاه ویژه ای ...
بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بسمه تعالی به دعوت شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان و با پیگیری دانشکده مدیریت و اقتصاد و مشارکت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، بازدید از برخی بنگاه های شهرک صنعتی زاهدان _ میرجاوه و آغاز فرایند تعامل دانشگاه با ...

ارتقاء آقای دکتر امین رضا کمالیان عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی به مرتبه ی استادی

بسمه تعالی پیام رئیس دانشکده: ارتقاء همکار گرامی آقای دکتر کمالیان به مرتبه استادی را خدمت ایشان و همه ی همکاران دانشکده تبریک عرض نموده و از خداوند منان ، سلامتی و سربلندی ایشان را آرزو می کنم .
کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

بسمه تعالی کارگاه تخصصی ورودشرکت ها به فرا بورس ، فرصت ها و چالش ها در تاریخ 99/9/24 با همکاری شرکت های شهرک صنعتی استان سیستان و بلوچستان و دانشکده ی مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.

اخبار


اخبار

فهرست اولویت های پژوهشی سال 1400

بسمه تعالی فهرست اولویت های پژوهشی به پیوست ارائه گردیده است.

فراخوان برای انجام پروژه های تحقیقاتی

جهت اطلاعات بیشتر به آدرسwww.usb.ac.ir قسمت معاونت ها - معاونت پژوهشی و فناوری - دفتر ارتباط با صنعت مراجعه فرمایید

ارسال فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

ارسال فراخوان سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
دانشکده مدیریت و اقتصاد  با همکاری امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند : موضوع : طرح درس تا اشتغال پذیری، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه  11خرداد 1400 ساعت 20

دانشکده مدیریت و اقتصاد با همکاری امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند : موضوع : طرح درس تا اشتغال پذیری، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه 11خرداد 1400 ساعت 20

بسمه تعالی دانشکده مدیریت و اقتصاد با همکاری امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند موضوع : از طرح درس تا اشتغال پذیری سخنران : دکتر حسن طائی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی زمان : سه شنبه 11...
دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می کند : موضوع : برنامه درسی با تاکید بر طرح درس ، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه  1400/3/4 ساعت 20

دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می کند : موضوع : برنامه درسی با تاکید بر طرح درس ، سخنران دکتر حسن طائی ، سه شنبه 1400/3/4 ساعت 20

بسمه تعالی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند : برنامه درسی با تاکید بر طرح درس سخنران : دکتر حسن طائی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی زمان : سه شنبه 4 خرداد1400 ساعت 20 لین...

تبریک ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم

بسمه تعالی اساتید محترم بزرگوار ، آغاز هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم را خدمت همه شما همکاران گرانقدر تبریک عرض می کنم . نقش پررنگ استادان دانشگاه در تربیت نیروی متخصص ، اندیشه ورز ، مسئولیت پذیر و متعهد ، جایگاه ویژه ای ...
بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بسمه تعالی به دعوت شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان و با پیگیری دانشکده مدیریت و اقتصاد و مشارکت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، بازدید از برخی بنگاه های شهرک صنعتی زاهدان _ میرجاوه و آغاز فرایند تعامل دانشگاه با ...

ارتقاء آقای دکتر امین رضا کمالیان عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی به مرتبه ی استادی

بسمه تعالی پیام رئیس دانشکده: ارتقاء همکار گرامی آقای دکتر کمالیان به مرتبه استادی را خدمت ایشان و همه ی همکاران دانشکده تبریک عرض نموده و از خداوند منان ، سلامتی و سربلندی ایشان را آرزو می کنم .
کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

بسمه تعالی کارگاه تخصصی ورودشرکت ها به فرا بورس ، فرصت ها و چالش ها در تاریخ 99/9/24 با همکاری شرکت های شهرک صنعتی استان سیستان و بلوچستان و دانشکده ی مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.