تبریک ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم

بسمه تعالی اساتید محترم بزرگوار ، آغاز هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم را خدمت همه شما همکاران گرانقدر تبریک عرض می کنم . نقش پررنگ استادان دانشگاه در تربیت نیروی متخصص ، اندیشه ورز ، مسئولیت پذیر و متعهد ، جایگاه ویژه ای ...
بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بسمه تعالی به دعوت شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان و با پیگیری دانشکده مدیریت و اقتصاد و مشارکت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، بازدید از برخی بنگاه های شهرک صنعتی زاهدان _ میرجاوه و آغاز فرایند تعامل دانشگاه با ...

ارتقاء آقای دکتر امین رضا کمالیان عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی به مرتبه ی استادی

بسمه تعالی پیام رئیس دانشکده: ارتقاء همکار گرامی آقای دکتر کمالیان به مرتبه استادی را خدمت ایشان و همه ی همکاران دانشکده تبریک عرض نموده و از خداوند منان ، سلامتی و سربلندی ایشان را آرزو می کنم .
کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

بسمه تعالی کارگاه تخصصی ورودشرکت ها به فرا بورس ، فرصت ها و چالش ها در تاریخ 99/9/24 با همکاری شرکت های شهرک صنعتی استان سیستان و بلوچستان و دانشکده ی مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.
اولین جلسه کارگروه اشتغال پذیری

اولین جلسه کارگروه اشتغال پذیری

بسمه تعالی اولین جلسه کارگروه اشتغال پذیری به میزبانی دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.

برگزاری جلسه مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد با سازمان صمت استان سیستان و بلوچستان

با عنایت به نامگذاری سال 1399 به نام " جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری و با هدف بررسی زمینه های مشترک همکاری پژوهشی مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، جلسه ای با حضور معاونت پژوهش...

برگزاری اولین جلسه مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد با شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

اولین جلسه مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد با شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در تاریخ 99/7/8 با حضور آقای دکتر فاطمی مدیر محترم ارتباط با صنعت دانشگاه ، آقای دکتر برکاتی ریاست محترم مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه  ، آقای دکتر ...
برگزاری نشست علمی سیاست ها و راهکار های توسعه و رونق تولید در استان با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دانشکده مدیریت و اقتصاد

برگزاری نشست علمی سیاست ها و راهکار های توسعه و رونق تولید در استان با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دانشکده مدیریت و اقتصاد

باهمکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دانشکده مدیریت و اقتصاد، نشست علمی سیاست ها و راهکارهای توسعه و رونق تولید در استان با حضورآقای دکتر رضائی ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر یعقوبی  ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقت...

اخبار


اخبار

تبریک ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم

بسمه تعالی اساتید محترم بزرگوار ، آغاز هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم را خدمت همه شما همکاران گرانقدر تبریک عرض می کنم . نقش پررنگ استادان دانشگاه در تربیت نیروی متخصص ، اندیشه ورز ، مسئولیت پذیر و متعهد ، جایگاه ویژه ای ...
بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بازدید از برخی بنگا ه های شهرک صنعتی زاهدان - میرجاوه

بسمه تعالی به دعوت شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان و با پیگیری دانشکده مدیریت و اقتصاد و مشارکت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، بازدید از برخی بنگاه های شهرک صنعتی زاهدان _ میرجاوه و آغاز فرایند تعامل دانشگاه با ...

ارتقاء آقای دکتر امین رضا کمالیان عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی به مرتبه ی استادی

بسمه تعالی پیام رئیس دانشکده: ارتقاء همکار گرامی آقای دکتر کمالیان به مرتبه استادی را خدمت ایشان و همه ی همکاران دانشکده تبریک عرض نموده و از خداوند منان ، سلامتی و سربلندی ایشان را آرزو می کنم .
کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

کارگاه تخصصی ورود شرکت ها به فرابورس ، فرصت ها و چالش ها

بسمه تعالی کارگاه تخصصی ورودشرکت ها به فرا بورس ، فرصت ها و چالش ها در تاریخ 99/9/24 با همکاری شرکت های شهرک صنعتی استان سیستان و بلوچستان و دانشکده ی مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.
اولین جلسه کارگروه اشتغال پذیری

اولین جلسه کارگروه اشتغال پذیری

بسمه تعالی اولین جلسه کارگروه اشتغال پذیری به میزبانی دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.

برگزاری جلسه مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد با سازمان صمت استان سیستان و بلوچستان

با عنایت به نامگذاری سال 1399 به نام " جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری و با هدف بررسی زمینه های مشترک همکاری پژوهشی مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، جلسه ای با حضور معاونت پژوهش...

برگزاری اولین جلسه مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد با شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

اولین جلسه مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد با شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در تاریخ 99/7/8 با حضور آقای دکتر فاطمی مدیر محترم ارتباط با صنعت دانشگاه ، آقای دکتر برکاتی ریاست محترم مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه  ، آقای دکتر ...
برگزاری نشست علمی سیاست ها و راهکار های توسعه و رونق تولید در استان با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دانشکده مدیریت و اقتصاد

برگزاری نشست علمی سیاست ها و راهکار های توسعه و رونق تولید در استان با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دانشکده مدیریت و اقتصاد

باهمکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دانشکده مدیریت و اقتصاد، نشست علمی سیاست ها و راهکارهای توسعه و رونق تولید در استان با حضورآقای دکتر رضائی ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر یعقوبی  ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقت...