مراسم 13 ابانماه

مراسم 13 ابانماه

مراسم باشکوه 13 آبانماه با حضور  ریاست محترم دانشگاه ،کارکنان ، اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید شایان ذکر است در این مراسم باشکوه ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد ، کارکنان  ، اساتید...
پیام تبریک ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تبریک ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

بسمه تعالی بار دیگر ماه مهر از راه رسید و صحیفه نورانی با انگشت تکاپو و تلاش دانشجویان و صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و ملائک بال خود را برای حضور آنان گسترانید آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان عزیز ، اعضای محترم هیات...

اخبار


اخبار

 مراسم 13 ابانماه

مراسم 13 ابانماه

مراسم باشکوه 13 آبانماه با حضور  ریاست محترم دانشگاه ،کارکنان ، اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید شایان ذکر است در این مراسم باشکوه ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد ، کارکنان  ، اساتید...
پیام تبریک ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تبریک ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

بسمه تعالی بار دیگر ماه مهر از راه رسید و صحیفه نورانی با انگشت تکاپو و تلاش دانشجویان و صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و ملائک بال خود را برای حضور آنان گسترانید آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان عزیز ، اعضای محترم هیات...