جلسه شورای آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه شورای آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد

بسمه تعالی جلسه شورای آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد روز دوشنبه مورخ 97/09/19 با حضور مدیر محترم تحصیلات تکمیلی ،  معاون محترم آموزشی دانشکده  ، کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کارشناسان آموزشی دانشکده در خصوص مسائ...
 برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

بسمه تعالی  بدینوسیله به اطلاع میرساند کارگاه آموزشی"آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی "( تنظیم قراردادها ، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ) توسط جناب آقای گوهر شاهی ، مشاور روابط کار برگزار می گردد. ز...
برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی

برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی

بسمه تعالی دومین جلسه کمیته تخصصی مدیریت و اقتصاد ( شورای سیاستگذاری و آموزشی ) با حضور اعضا روز دوشنبه مورخ 1397/09/05 ساعت 10 صبح در دفتر معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.
 مراسم 13 ابانماه

مراسم 13 ابانماه

مراسم باشکوه 13 آبانماه با حضور  ریاست محترم دانشگاه ،کارکنان ، اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید شایان ذکر است در این مراسم باشکوه ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد ، کارکنان  ، اساتید...
جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور  رشته اقتصاد روز سه شنبه  مورخ 97/7/24ساعت 11 در محل سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می گردد. موضوع رساله: اثر تعاملی توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی راهن...

اخبار


اخبار

جلسه شورای آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه شورای آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد

بسمه تعالی جلسه شورای آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد روز دوشنبه مورخ 97/09/19 با حضور مدیر محترم تحصیلات تکمیلی ،  معاون محترم آموزشی دانشکده  ، کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کارشناسان آموزشی دانشکده در خصوص مسائ...
 برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی

بسمه تعالی  بدینوسیله به اطلاع میرساند کارگاه آموزشی"آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی "( تنظیم قراردادها ، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ) توسط جناب آقای گوهر شاهی ، مشاور روابط کار برگزار می گردد. ز...
برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی

برگزاری دومین جلسه کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی

بسمه تعالی دومین جلسه کمیته تخصصی مدیریت و اقتصاد ( شورای سیاستگذاری و آموزشی ) با حضور اعضا روز دوشنبه مورخ 1397/09/05 ساعت 10 صبح در دفتر معاونت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار گردید.
 مراسم 13 ابانماه

مراسم 13 ابانماه

مراسم باشکوه 13 آبانماه با حضور  ریاست محترم دانشگاه ،کارکنان ، اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید شایان ذکر است در این مراسم باشکوه ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد ، کارکنان  ، اساتید...
جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور

جلسه دفاع رساله دکتری آقای علی احمدپور  رشته اقتصاد روز سه شنبه  مورخ 97/7/24ساعت 11 در محل سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار می گردد. موضوع رساله: اثر تعاملی توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی راهن...