تفاهم نامه و قرارداد همکاری


تفاهم نامه و قرارداد همکاری

 • دانشگاه سالرنو، ایتالیا - ۱۳۹۳
 • دانشگاه بلوچستان، جمهوری اسلامی پاکستان – تمدید تفاهم نامه ۱۳۹۲
 • دانشگاه قندهار، جمهوری اسلامی افغانستان – ۱۳۸۵ تمدید تفاهم نامه ۱۳۹۰
 • دانشگاه بین المللی اسلامی، اندونزی – ۱۳۹۰
 • دانشگاه تکنولوِی مارا، مالزی - ۱۳۸۹ (توافق نامه آموزشی)
 • دانشگاه ميسور، هندوستان- ۱۳۸۸
 • دانشگاه ملي تاجيکستان،تاجیکستان – ۱۳۸۸
 • دانشگاه تکنيکي تاجيکستان، تاجیکستان- ۱۳۸۸
 • دانشگاه تکنولوژي تاجيکستان، تاجیکستان- ۱۳۸۸
 • دانشگاه کشاورزی اگراریان، تاجیکستان – ۱۳۸۸
 • دانشگاه دهلي، هند تفاهم نامه با مرکز مطالعات شبه قاره - ۱۳۸۷
 • مؤسسه آکادمي نانجينگ، چين- ۱۳۸۷
 • دانشگاه IT بلوچستان، جمهوری اسلامی پاکستان- ۱۳۸۷
 • دانشگاه تکنولوژی مارا، مالزي – ۱۳۸۷
 • دانشگاه ملی کانگوان، کره– ۱۳۸۷
 • دانشگاه کراچی، جمهوری اسلامی پاکستان - ۱۳۸۶
 • دانشگاه ولونگونگ، استراليا - ۱۳۸۶
 • دانشگاه دهلي، هند- ۱۳۸۶
 • دانشگاه مک گیل (مرکز تحقیقات میکروسکوپ الکترونی)، کانادا - ۱۳۸۶
 • دانشگاه پيشاور، جمهوری اسلامی پاكستان - ۱۳۸۶ (توافق نامه آموزشی)
 • دانشگاه مك گيل، كانادا - ۱۳۸۵
 • سازمان تبادلات علمي آلمان (DAAD) در ايران - ۱۳۸۴
 • دانشگاه اپسالا، سوئد - ۱۳۸۳ (تجدد ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷)
 • دانشگاه هامبولت، آلمان - ۱۳۸۳
 • دانشگاه پيشاور، جمهوری اسلامی پاكستان – ۱۳۸۲
 • دانشگاه لاهور (Government College)، جمهوری اسلامی پاكستان- ۱۳۸۲
 • دانشگاه جواهر لعل نهرو ، هند - ۱۳۸۱
 • دانشگاه بلوچستان، جمهوری اسلامی پاكستان - ۱۳۷۹(تجديد ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷) 
 • دانشگاه توكيو، ژاپن - ۱۳۷۶ (تجديد ۱۳۸۱)