تاريخ

همزمان با تأسیس دانشسرای عالی زاهدان در سال 1355 گروه تاریخ نیز تاسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال 1376 به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال 1376 لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می کرد  و اینک در مقطع کارشناسی فقط در نوبت اول دانشجو می پذیرد . همچنین گروه تاریخ از سال 1380 تاکنون در 4 گرایش (ایران اسلامی -تاریخ اسلام-تاریخ باستان وتاریخ جهان)دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت می نماید و در دوره کارشناسی ارشددر رشته ی فرهنگ و زبان های باستانی به پذیرش دانشجو اقدام نموده و در صدد است که دوره دکتری تاریخ عمومی جهان را راه اندازی نماید  این گروه در حال حاضر دارای 12 عضو هیأت علمی است