شنبه 30 فروردین 1393
تاريخ

همزمان با تأسیس دانشسرای عالی زاهدان در سال 1353 گروه تاریخ نیز تاسیس گردید. این گروه آموزشی تا سال 1376 به تربیت دبیران تاریخ می پرداخت از سال 1376 لیسانس تاریخ غیر دبیری در دو دوره نوبت اول و نوبت دوم تربیت می نماید و هم اكنون 147 نفر دانشجو در مقطع كارشناسي گرايش ايران اسلام در اين رشته مشغول به تحصيل مي باشند.همچنين لازم به ذكر است كه اين گروه در حال حاضر دارای 8 عضو هیأت علمی می باشد.

گروه تاريخ از سال 1380 در سه گرايش دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت می نماید و در حال حاضر این گروه داراي 39 دانشجو در گرايش تاريخ ايران دوره اسلام، 16 دانشجو در گرايش تاريخ اسلام و 12 دانشجو با گرايش تاريخ جهان در مقطع کارشناسی ارشد مي باشد  و در صدد راه اندازی دوره كارشناسي ارشد در رشته تاریخ ایران باستان و دوره دکتری تاریخ  مشترک می باشد.
مدیریت گروه در حال حاضر بر عهده جناب آقای دکتر عباسعلي آذرنيوشه می باشد.