شنبه 3 آبان 1393
گروه فیزیک

گروه فيزيك در سال 1356 در دانشگاه تربيت معلم زاهدان با جذب دانشجو در گرايش دبيري فيزيك آغاز به كار نمود و پس از ادغام دانشگاههاي سيستان و بلوچستان و تربيت معلم در سال 1372 گرايش حالت جامد دوره  كارشناسي راه اندازي گرديده و پس از آن در سال 1375 اولين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد در گرايش حالت جامد را جذب نمود.
هم اكنون گروه فيزيك فعاليت خود را در
 
دوره كارشناسي: 
فیزیک - حالت جامد

دوره کارشناسی ارشد:
فیزیک - حالت جامد
فیزیک - هسته ای
علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
فیزیک - فیزیک نجومی
فوتونیک - فیزیک
 
دوره دکتری:
فیزیک هسته ای

ادامه می دهد.
 
اين گروه تعداد 14 عضو هيأت علمي مشغول به كار دارد و تعداد 3 نفر از اعضاي هيأت علمي گروه نيز به صورت مامور به تحصیل در مقطع دكترا مشغول به تحصيل مي باشند.