گروه فیزیک

گروه فيزيك در سال 1356 در دانشگاه تربيت معلم زاهدان با جذب دانشجو در گرايش دبيري فيزيك آغاز به كار نمود و پس از ادغام دانشگاههاي سيستان و بلوچستان و تربيت معلم در سال 1372 گرايش حالت جامد دوره  كارشناسي راه اندازي گرديده و پس از آن در سال 1375 اولين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد در گرايش حالت جامد و در سال 1390 اولین دوره دکتری در گرایش فیزیک هسته ای را جذب نمود.
هم اكنون گروه فيزيك فعاليت خود را در
 
دوره كارشناسي: 
فیزیک - حالت جامد

دوره کارشناسی ارشد:
فیزیک - حالت جامد
فیزیک - هسته ای
علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
فیزیک - فیزیک نجومی
فوتونیک - فیزیک
 
دوره دکتری:
فیزیک هسته ای

ادامه می دهد.
 
اين گروه دارای تعداد 16 عضو هيأت علمي مشغول به كار ، 2 نفر عضو هیات علمی مامور به تحصیل و 1 نفر عضو هیات علمی بورسیه می باشد.