چهارشنبه 30 مهر 1393
اداره امور تغذیه

اداره امورتغذيه

اداره تغذيه از دو مجموعه مجزا تشكيل شده است ، سلف سرويس شماره يك واقع در دانشكده مهندسي با ظرفيت سرويس دهي به 5000 دانشجو در سلف سرويس شماره دو واقع در دانشكده ادبيات با ظرفيت سرويس دهي به 3500 نفر دانشجو در هر وعده مي باشد .

 

پرسنل اداره تغذيه عبارتند از :

الف)- مسئول اتوماسيون تغذيه

ب )- كارشناس فني اتوماسيون تغذيه

ج )- اپراتور شارژ كارت تغذيه

 

 سلف سرويسها

 

الف)- مسئول انبار سلف

ب )- ناظر سلف سرويس

I-كمك انباردار

I- ناظر سلف سرويس شماره يك

I- ناظر سلف سرويس شماره دو

I- در بخش نظرات كارشناس تغذيه و بهداشت 

وظايف اداره تغذيه

I- نظارت بر سردخانه ها و انبارهاي مواد غذائي : در هر كدام از سلف سرويسهاي مهندسي و ادبيات ، دو سردخانه زير صفر با برودت C  0

جهت نگهداري گوشت و مرغ و ماهي منجمد و يك سردخانه بالاي صفر با دماي C  0

I- جهت نگهداري ميوه و سبزي و لبنيات و ... وجود دارد كه بهداشت و برودت اين سردخانه ها روزانه كنترل مي شود .

ضمناً در هر سلف سرويس يك انبار جهت نگهداري برنج و حبوبات وجود دارد .

I- نظارت بر كيفيت مواد اوليه مصرفي جهت طبخ غذا توسط كارشناس اداره تغذيه

تمامي مواد اوليه اي كه جهت طبخ غذا خريداري مي شوند توسط كارشناس اداره تغذيه كنترل مي گردد . در هر مورد دارا بودن كيفيت ظاهري مطلوب و برچسب مشخصات شامل تاريخ توليد و انقضاء ، پروانه ساخت و بهره برداري و مهر استاندارد الزاميست در بعضي موارد به منظور اطمينان بيشتر از بهداشت و سلامت مواد اوليه مصرفي جهت انجام آزمايشات ميكروبي و شيميائي اين مواد به آزمايشگاه اداره نظارت بر مواد غذائي ارسال مي گردند و تا قبل از مشخص شدن نتيجه آزمايش از مصرف آنها خودداري مي گردد .

I- نظارت بر رعايت بهداشت فردي پرسنل آشپزخانه و نيز رعايت بهداشت و نظافت سلف سرويسها

هركدام از پرسنل آشپزخانه موظفند در بدو ورود و سپس هر 6 ماه يكبار با انجام آزمايشات لازم كارت بهداشت معتبر دريافت نمايند و نيز در طي پخت غذا هم ملزم به رعايت بهداشت فردي و استفاده از روپوش و كلاه و دستكش تميز مي باشند .

به منظور رعايت بهتر بهداشت سلف سرويس علاوه بر نظافت ، ضد عفوني سطوح مختلف بوسيله وايتكس و تيرك صورت مي گيرد ليوانها و ظروف غذاخوري نيز با وايتكس يا كلر ضد عفوني مي شوند .

واگذاري پخت و پز غذا به بخش خصوصي

بنا به موافقت مسئولين محترم دانشگاه جهت بالا بردن كيفيت غذا و همچنين ايجاد رقابت ، با دو شركت خصوصي قرارداد بسته شد تا تحت نظارت اداره تغذيه نسبت به طبخ و توزيع غذا در سلف سرويسهاي مهندسي و ادبيات اقدام نمايند .

براساس اين قرارداد فقط 3 قلم كالاي يارانه اي براساس آمارهاي اعلام شده توسط اداره تغذيه در اختيار
شركت ها قرار مي گيرند و ساير مواد اوليه مورد نياز جهت پخت غذا بايد توسط شركتها خريداري شوند
 به گونه اي كه كيفيت مواد تهيه شده مورد تائيد كارشناس اداره تغذيه قرار گيرد .

ضمناً روزانه در هردو سلف سرويس به طور متوسط 000/10 پرس غذا پخت و توزيع مي شود همچنين در وعده صبحانه حدود 2500 نفر در سلف سرويس مهندسي و ادبيات

 

ايجاد فضاي سبز در اطراف سالنهاي غذاخوري

به همت رياست محترم دانشگاه و بخاطر اينكه دانشجويان بتوانند از محيطي زيبا و فرح بخش در اطراف سالنهاي غذاخوري بهره مند شوند اقدام به احداث پارك و آب نماهاي زيبا در اطراف سلف سرويسها شده است بعضاً دانشجويان با اجازه مسئولين سلف سرويس اقدام به صرف غذا در اين پاركها مي نمايند .

 

تجهيز و بازسازي غذاخوري هاي دانشجوئي

در اين زمينه فعاليتهاي انجام شده در آشپزخانه سلف سرويس شماره يك ( مهندسي ) عبارتند از :

- تعويض سنگهاي كف و ديوارها ، تعويض اجاق گازها ، تعمير و بازسازي سردخانه هاي نگهداري داخل آشپزخانه ، تعويض ميز و صندلي هاي سالنهاي غذا خوري خواهران و جايگزيني ميزهاي غذا خوري شيشه اي طرح دار – ساخت پيشخوان سنگي در سلف سرويس برادران و افزايش جايگاه غذا در سلف سرويس خواهران

 

- فعاليتهاي انجام شده در آشپزخانه سلف سرويس شماره دو ( ادبيات ) عبارتند از :

تعويض سنگهاي كف و ديوارها ، تعويض لوله هاي آب ، تعويض اجاق گازها ، نصب يك باب سردخانه بالاي صفر جهت نگهداري مواد غذائي در آشپزخانه ، ساخت سرويسهاي بهداشتي جديد ، تعويض ميز و صندلي هاي سالن غذا خوري خواهران و جايگزيني ميزهاي غذا خوري شيشه اي طرح دار ، نصب سقف كاذب در سالنهاي غذاخوري و تجهيز آن به سيستم روشنائي كم مصرف و سيستم صوتي - ساخت پيشخوان توزيع غذا با سنگ – نصب دستگاههاي تماس تحويل و رزرو غذا

 

- فعاليتهاي انجام شده در اتوماسيون تغذيه :

 

-             در سال 1380 براي مكانيزه كردن و سهولت توزيع غذا با شركت ستاره جهانگستر قراردادي جهت خريد و نصب دستگاهها منعقد گرديد و كارتهاي سلف توسط اداره تغذيه در اختيار دانشجويان قرار گرفت .

-             در سال 1387 با توجه به استهلاك كارتها و افزايش آمار غذائي قراردادي با شركت فوق جهت تعويض دستگاهها و كارتها منعقد گرديد و با توجه به چند منظوره بودن كارتهاي فوق با هماهنگي مسئولين موافقت گرديد جهت توزيع كارتها و چاپ آن به عنوان كارت هوشمند دانشجوئي انجام شود . كارتها توسط اداره آموزش به عنوان كارت دانشجوئي وچاپ و توسط اداره تغذيه توزيع گرديد . هم اكنون با افزايش جايگاههاي توزيع و رزرو غذا در سلف سرويسهاي مهندسي و ادبيات و با كاستن از زمان انتظار براي دريافت غذا و بالابردن رضايتمندي برآن هستيم با نصب رزرو اينترنتي در آينده و مكانيزه كردن افزايش اعتبار با نصب دستگاههاي پوز بانكي تمامي سيستم اتوماسيون را به صورت صد در صد مكانيزه كنيم .

 

I- كارشناس تغذيه و بهداشت :

شرح وظايف

- كنترل كيفيت مواد اوليه مصرفي جهت طبخ و سرو غذا در دو سلف سرويس مهندسي و ادبيات

-             بررسي بسته بندي مواد غذائي از نظر دارا بودن برچسب مشخصات شامل ( پروانه بهره برداري ، پروانه ساخت ، مهر استاندارد ، تاريخ توليد و تاريخ انقضاء ) قبل از ورود به سردخانه در هر دو سلف سرويس

-             ارسال نمونه مواد غذائي به آزمايشگاه و كنترل ميكروبي و شيميائي محصول جهت اطمينان از صحت و سلامت مواد غذائي و يا تشخيص تقلبات احتمالي

-             نظارت بر كليه مراحل آماده سازي مواد اوليه و طبخ غذا در آشپزخانه هاي مهندسي و ادبيات

تنظيم برنامه غذائي سلف سرويسها با توجه به نظرات دانشجويان

-             نظارت بر نحوه سرو غذا به دانشجو از لحاظ رعايت بهداشت و كيفيت و كميت توزيع صبحانه ، ناهار ، شام

-             نظارت بر بهداشت و نظافت سردخانه هاي نگهداري مواد غذائي و كنترل برودت سردخانه ها

-             نظارت بر بهداشت و نظافت انبارهاي مواد غذائي و نحوه تهويه و دماي انبار

-             نظارت و بررسي مستمر مواد غذائي موجود در انبارها و سردخانه ها

-             نظارت بر بهداشت فردي كاركنان آشپزخانه و كنترل كارت بهداشت پرسنل

-             نظارت بر بهداشت آشپزخانه و سلف سرويسهاي ادبيات و مهندسي

-             نظارت بر نانوائي هاي دانشگاه و كنترل بهداشت نانوائي ، بررسي كيفيت آرد مصرفي و نيز كيفيت طبخ نان