الهیات و معارف اسلامی

  معرفي دانشكده :

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي در سال 1386 تاسيس گرديد كه داراي چهار گروه تخصصي علوم قرآن وحديث ، فقه ومباني حقوق اسلامي ، فلسفه وحكمت اسلامي واديان وعرفان ويك گروه عمومي معارف اسلامي ( كه براي كليه دانشكده هاي دانشگاه دروس عمومي ارائه مي دهد ) مي باشد .

 

روند تاسيس دانشكده :

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي ابتدا در سال 1369 با عنوان گروه آموزشي الهيات ومعارف اسلامي تاسيس گرديد ودر سال 1376 به دو گروه فلسفه وحكمت اسلامي وفقه ومباني حقوق اسلامي تفكيك گرديد.

ودر سال 1385 موفق به کسب مجوز تاسيس رشته علوم قرآن وحديث از وزارت علوم گرديد و از سال 1386 با پذيرش دانشجو در اين رشته شروع به فعاليت نمود. 

در طول اين مدت گروه معارف اسلامي نيز بطور مستقل نسبت به ارائه دروس عمومي اقدام نموده است.

تااينكه نهايتاً در سال 1386 دانشكده الهيات ومعارف اسلامي با داشتن سه گروه تخصصي ويك گروه عمومي تاسيس گرديد وبطور مستقل بعنوان يكي از دانشكده هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان شروع بكار نمود .   

 
 

رشته ها ومقاطع تازه تاسيس :

1-    درسال 1383 مقطع كارشناي ارشد فقه ومباني حقوق اسلامي راه اندازي گرديد.

2- درسال 1387 با راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته فلسفه وكلام اسلامي موافقت گرديد و از مهرماه سال 1388 با پذيرش دانشجو در نوبت اول ودوم آغاز بكار نمود.

3- درسال 1387 با تاسيس رشته عرفان واديان موافقت گرديد و با پذيرش دانشجو از مهرماه 1389 شروع به فعاليت نمود.

4-    مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن وحديث در سال 1388 تاسيس گرديده که با پذيرش دانشجو در سال تحصيلي  1389 شروع به فعاليت نمود.

5-كارشناسي ارشد علوم حديث با دو گرايش :

علوم حديث ؛گرايش نهج البلاغه ،تأسيس 1392 :‌ شروع مهر94

علوم حديث ؛گرايش تفسير اثري ، تأسيس 1392 : شروع بهمن 93و پذيرش دانشجو از نيمسال دوم 93 با 6 نفر روزانه و 4 نفر شبانه .

مجوز تأسيس مقطع دكتري رشته فقه و مباني حقوق اسلامي  در سال 1393 صادر گرديده است و با پذیرش 3 دانشجو در بهمن ماه 1393 فعالیت خود را آغاز نمود 
.