علوم


  دانشكده علوم دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 1364 تأسيس گرديد.گروه هاي آموزشي اين دانشكده شامل شيمي، زمين شناسي، فيزيك و زيست شناسي مي باشد؛ (همچنين گروه رياضي در سال 1387 به عنوان دانشكده ي رياضي از دانشكده علوم منفك شده است). اين دانشكده با حضور 60 عضو هیات علمی و همچنین جذب دانشجو در
7 رشته در مقطع کارشناسی
19 رشته در مقطع کارشناسی ارشد
8 رشته در مقطع دکترا
یکی از باسابقه ترین دانشکده های دانشگاه سیستان و بلوچستان خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.


 رشته های این دانشکده به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشند:

 کارشناسی
فیزیک حالت جامد
شیمی محض
شیمی کاربردی
زمین شناسی
زیست شناسی عمومی
مهندسی فضای سبز
زیست سلولی و مولکولی - ژنتیک

 کارشناسی ارشد
فیزیک حالت جامد
فیزیک نجومی
فیزیک هسته ای
فوتونیک - فیزیک
علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی فیزیک
شیمی تجزیه
فیتوشیمی
شیمی کاربردی
زمین شناسی - آبشناسی
زمین شناسی - تکتونیک
زمین شناسی - پترولوژی
زمین شناسی - اقتصادی
زمین شناسی - ژئوشیمی
زیست شناسی - بیوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

 دکتری
فیزیک هسته ای
شیمی آلی
شیمی معدنی
شیمی فیزیک
شیمی تجزیه
شیمی کاربردی
زمین شناسی - ژئوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک مولکولی