نظرسنجی
 • *
 • *
 • # عالی خوب متوسط ضعیف
  کیفیت پاسخگویی
  سرعت و دقت در انجام کار
  در دسترس بودن اطلاعات
  شفافیت چرخه های عملیاتی
  تامین انتظارات اداری
  رعایت اخلاق اسلامی
  رعایت آراستگی اداری
ثبت اطلاعات