معاونت


 

دکتر عبدالعلي اويسي كهخا


 تلفن:  33447010 ,  33447091
 فکس:  33446888  
 پست الکترونيک:


معاونت پشتيباني و مالي دانشگاه مسوول اجراي كليه امور حقوقي دانشگاه اعم از قراردادهاي امور ساختماني و تاسيساتي ، خدماتي و رسيدگي به هدف هاي اجرايي دانشگاه است . اين معاونت با برقراري نظام اداري و نظارت بر اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي زمينه مناسب را جهت تحقق اهداف دانشگاه و نظام آموزش عالي فراهم مي آورد . همكاري در جهت تشكيل هيات امناء و هيات مميزه مستقل در راستاي تصميم گيري هاي كلان مديريت دانشگاه يكي از مهمترين فعاليت هاي اين حوزه به شمار مي رود.


معاونت پشتيباني و مالي به لحاظ وظايفي كه بر عهده دارد يكي از مهمترين اركان هر سازمان مي‌باشد. حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه همواره در جهت ايجاد بستري مناسب براي پيشبرد اهداف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي تلاش كرده و همچنين با تامين اعتبار در جهت نيازهاي مالي، رفاهي اساتيد، كاركنان و دانشجويان سهم بسزائي در رشد و شكوفائي واحدها داشته است. 

   از اهم وظايف اين معاونت مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه
 تهيه و تدوين بودجه‌ي دانشگاه با همكاري ساير معاونت‌ها و نظارت بر اجراي بودجه
 نظارت برحسن اجراي كليه‌ي قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و معاملاتي
 شركت در شوراها، كميسيون‌ها و جلسات و همچنين اظهار نظر در مورد مسائل اداري و مالي در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
 انجام كليه‌ي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دانشگاه طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي ابلاغ شده
 نظارت برحسن اجراي قردادهاي ساختماني، تأسيسات و تهيه و تدارك احتياجات دانشگاه