پروژه های در دست اقدام

پروژه های  در دست اجرای این حوزه عبارتند از: ( تاریخ تنظیم گزارش : اول خرداد ماه 96 )

1)دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی . پیشرفت فیزیکی :93 درصد.

زیر بنا:2500مترمربع. مشخصات فنی :اسکلت بتنی،سقف تیرچه بلوک،دیوارهای تری-دی-پنل

مهندس ناظر ابنیه: سرکار خانم مهندس دیده ور
مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی : آقای مهندس هاشمی
مهندس ناظر تاسیسات الکتریکی : آقای مهندس فخررحیمی

2)تکمیل بلوک شمالی و جنوبی مجتمع علوم انسانی . پیشرفت فیزیکی:68 درصد

زیر بنا:10000 متر مربع. مشخصات فنی :اسکلت بتنی،5 طبقه،دیوارهای تری-دی پاتل.

مهندس ناظر ابنیه: آقای مهندس قویدل
مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی : آقای مهندس رحمدل
مهندس ناظر تاسیسات الکتریکی : آقای مهندس فخررحیمی

3)مجتمع آموزشی ،کمک آموزشی و رفاهی

پیشرفت فیزیکی:55درصد

زیر بنا:8000متر مربع
 مشخصات فنی:اسکلت  بتنی،5 طبقه ،دیوار های تری -دی-پانل.

مهندس ناظرابنیه : آقای مهندس عارفی
مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی : آقای مهندس رحمدل
مهندس ناظر تاسیسات الکتریکی : آقای مهندس فخررحیمی