تاریخچه

همزمان با ارتقاء دانشگاه سیستان و بلوچستان به رده دانشگاه های برتر کشور و پیشنهاد چارت سازمانی جدید دانشگاه، گروه استعدادهای درخشان در تاریخ 13/8/85 در این دانشگاه شد.
ماموریت ها و اولویت های گروه استعدادهای درخشان به شرح ذیل است:
الف: جذب رتبه های برتر کنکور سراسری
ب: شناسایی استعدادهای نهفته دانشگاه
ج: شکوفایی و هدایت استعدادهای برتر
د: تشویق استعدادهای برتر به خدمت در این دانشگاه
شورای استعدادهای درخشان دانشگاه بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در خصوص امور مربوط به استعدادهای درخشان دانشگاه است. اعضاء این شورا عبارتند از: معاونت آموزشی، معاونت پشتیبانی، معاونت پژوهشی و فناوری، مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه استعدادهای درخشان دانشگاه که مصوبات شورا جهت اجرایی شدن به تائید هیات رئیسه دانشگاه می رسد.

برخی تسهیلات اعطایی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دانشجویان عضو استعدادهای درخشان