معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکتر فرحناز مهنا

 تلفن: 9-31136228-054
 نمابر: 33447186-054
 پست الکترونيک:

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه در مقاطع کارشناسی، كارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. همچنین، نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها بر عهده این معاونت می باشد.

برخی از وظایف و اختیارات معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشگاه به شرح ذیل است:

1- ارتقاء جایگاه آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در بین دانشگاه های کشور همگام با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2- طراحی و تدوین خط مشی ها و برنامه راهبردی آموزشی دانشگاه با رویكرد تحلیل استراتژ‍یك و شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها

3- گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی با همكاری دانشگاه های داخل و خارج كشور

4- تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی در چارچوب برنامه راهبردی دانشگاه 

5- مستند سازی فرآیندها و رویه های آموزشی از قبیل ثبت نام، انتخاب واحد و ‌برنامه ریزی درسی

6- برنامه ریزی جهت بهبود شاخص های آموزشی از قبیل تجهیزات و فضاهای آموزشی و كمك آموزشی، میانگین مدت دوره تحصیل دانشجویان، نسبت دانشجو به استاد، متوسط معدل دانشجویان، ظرفیت متوسط کلاسها و نسبت دانشجویان مشروط و ممتاز به كل دانشجویان

7- توجه به نقش محوری دهك های برتر دانشجویی در حوزه آموزش و استفاده از ظرفیت استعدادهای درخشان

8- تلاش در جهت تعليم و تربیت دانش آموختگان متخصص، متعهد و كارآمد مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت، سازمان ها و ‌شركت ها

9- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص توسعه و تقویت فضای آموزش مجازی دانشگاه

10- برنامه ریزی، استاندارد سازی و نظارت برتوزیع بورس ها و تسهیلات آموزشی

11- تنظیم، تدوین و بروز رسانی شاخص های ارزیابی جامع آموزشی

12- ارتقاء نظام سنجش و ارزیابی آموزشی اعضای هیات علمی و تكریم اساتید برتر در حوزه آموزش

13- توسعه دوره های آزاد دانشگاه مطابق مقررات و ضوابط ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

14- اجرای کامل ضوابط و مقررات آموزشی در ترفیع سالیانه و ارتقاء اعضای هیأت علمی با تاكید بر نقش محوری ارزیابی جامع آموزشی

15- تلاش مستمر برای اصلاح هرم هیأت علمی از طریق جذب اعضای هیأت علمی متعهد و متخصص

16- آسیب شناسی در حوزه آموزشي دانشگاه و ارائه راهكارهای مناسب جهت برون رفت از چالش ها

17-  تهیه گزارش سالیانه از عملكرد آموزشی دانشگاه و تغییرات شاخص های آموزشی در طول دوره های معین به تفکیک موضوع، رشته و دانشکده، جهت ارائه به مراجع ذیربط

18- برنامه ریزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر خدمات آموزشی از طريق گسترش و بهینه سازی استفاده از فناوری های نوین

19- نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشي ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی استان با استفاده از ظرفیت شورای نظارت و ارزیابی استانی

20- كمك به توانمند سازی اساتید و كاركنان دانشگاه از طریق اجرای دوره ها و كارگاه های آموزشی مورد نیاز