بانک های اطلاعاتی فارسی
آمار مخزن کتابخانه
137396 تعداد نسخه های کتب فارسی
40300 تعداد نسخه های کتب لاتین
979 تعداد عناوین نشریات فارسی
473 تعداد عناوین نشریات لاتین
4680 تعداد پایان نامه ها

گروه های کتابخانه

  بخش سفارشات

در اين بخش کليه خريدها و مراحل دريافت کتب، مجلات، منابع غير کتابي و ... به کمک متخصصان موضوعي نمايندگان گروه هاي آموزشي انجام مي گيرد. همچنين در مورد کتب لاتيني که در داخل کشور موجود نيستند جستجو از طريق شبکه اينترنت انجام مي گيرد و نسبت به خريد آن اقدام مي شود.

بخش اداري و مالي

در اين بخش کليه امور مالي، کارپردازي و حسابداري انجام مي گيرد.

بخش امانات و مخازن

بخش امانات و مخازن کتابخانه مرکزي که داراي سه زيربخش در ساختمان شماره 1 و 2 مي باشد وظيفه عضويت و خدمت دهي به اساتيد، دانشجويان و کارکنان دانشگاه را به عهده دارد. اين بخش به صورت سيستم بسته در اختيار مراجعين قرار مي گيرد. مخزن در طبقه اول ساختمان شماره 1 قرار دارد. گنجايش مخزن کتابخانه مرکزي به انضمام کتابخانه دانشکده هنر که در اين طبقه قرار دارد، حدود * جلد کتاب است.

طبقه دوم ساختمان شماره 1 مربوط به سالن مطالعه برادران و طبقه سوم مربوط به سالن مطالعه خواهران مي باشد که هم اکنون اين سالنها تا ساعت 1 بامداد جهت مطالعه باز هستند.

بخش امانات و مخازن کتابخانه مرکزي در دو شيفت و تا ساعت 7 بعد از ظهر جهت انجام خدمات باز است.

بخش نشريات فارسي و لاتين

اين بخش خدمات دهي نشريات فارسي و لاتين را بر عهده دارد. اين بخش معمولا به صورت يک شيفته به خدمت دهي به اساتيد و دانشجويان گرامي مي پردازد.

آرشيو روزنامه ها يکي ديگر از زيربخشهاي اين مجموعه مي باشد که شامل دهها عنوان روزنامه در چند سال اخير است و در زيرزمين اين ساختمان نگهداري مي شود. در بخش نشريات لاتين يک زيربخش مستقل مخصوص مجله Chemical Abstract مي باشد.

بخش مراجع و پايان نامه ها

اين بخش شامل کتابهاي مرجع فارسي ولاتين، اسناد علمي، پايان نامه ها، طرحهاي  تحقيقاتي و ... مي باشد. اين بخش نيز در يک شيفت خدمت دهي به اساتيد و دانشجويان گرامي را به عهده دارد.

بخش فهرست نويسي و آماده سازي

در اين بخش فهرست نويسي بنيادي تمامي کتابهاي فارسي و لاتين کتابخانه هاي دانشگاه انجام مي شود. اين بخش وظيفه سنگين فهرست نويسي توصيفي و تحليلي کتبي را که در مراکز ديگر فهرست نشده اند را انجام مي دهد. کتابهاي کتابخانه ادبيات نيز در اين بخش فهرست نويسي و آماده سازي گرديده و به ساختمان شماره 2 منتقل مي شوند.

بخش رايانه

وظيفه اين بخش ورود اطلاعات، پشتيباني از نرم افزار جامع، اصلاح و بازيابي اطلاعات، بررسي کتب جديد با نرم افزار جامع و همچنين تکثير و توليد بارکد و برچسب براي کتابهاي جديد مي باشد. در اين بخش هر کتابي که در منابع کتابخانه ملي و بانک اطلاعاتي کتابخانه نباشد به بخش فهرست نويسي منتقل مي شود تا فهرست نويسي بنيادي در اين بخش صورت گيرد. در واقع بخش رايانه و فهرست نويسي مکمل يکديگر هستند.

بخش اطلاع رساني و تامين مدرک

اين بخش وظيفه جستجو از بانکهاي اطلاعاتي تحت اينترنت و تهيه مقالات علمي از دانشگاههاي معتبر کشور و همچنين کتابخانه ملي انگلستان (BL) را دارد.

بخش سمعي- بصري و مواد غيرچاپي

در اين بخش کليه مواد غيرچاپي از قبيل فيلم، نوار، اسلايد و انواع CDهاي کتابها، مجلات و مقالات نگهداري مي شود. همچنين اين بخش منابع آموزش زبان انگليسي و عضويت طرح غدير را بر عهده دارد.