بانک های اطلاعاتی فارسی
آمار مخزن کتابخانه
137396 تعداد نسخه های کتب فارسی
40300 تعداد نسخه های کتب لاتین
979 تعداد عناوین نشریات فارسی
473 تعداد عناوین نشریات لاتین
4680 تعداد پایان نامه ها

سمعی و بصری

         با توجه به اهداف و وظايف کتابخانه هاي دانشگاهي که به طور عمده با فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي مرتبط است و مهمترين کارکرد اين نوع کتابخانه ها  اشاعه اطلاعات و دانش مي باشد، بايد بر منابعي تاکيد کرد که بتواند اهداف مذکور را برآورده سازد. در اين زمينه هسته اصلي منابع را کتابها که مرتبط با رشته هاي مختلف هستند، تشکيل مي دهد. پس از ايجاد چنين هسته اي از منابع ، کتابخانه به منابع جامع و کاملي نياز دارد تا بتواند به فرآيندهاي پژوهشي کمک کند. به همين دليل مجموعه مواد ديداري و شنيداري در کتابخانه هاي دانشگاهي از اهميت فراواني برخوردار است و در بسياري از مراکز آموزشي و پژوهشي به عنوان وسيله کمک آموزشي کاربرد فراوان دارند و به دليل استفاده از صوت و تصوير در انتقال و درک مطالب آموزشي بسيار موثرند. همچنين از آنها در فعاليتهاي پژوهشي جهت مستند ساختن فرآيند پژوهش، آموزش و نگهداري سوابق استفاده مي شود.

 

·         براي دستيابي به اهداف ذکر شده، بخش منابع ديداري و شنيداري در کتابخانه مرکزي تاسيس شده و آماده ارائه خدمات به نيازهاي آموزشي و پژوهشي اساتيد، دانشجويان و کارمندان دانشگاه مي باشد.

·         اين بخش در طبقه همکف ساختمان کتابخانه مرکزي واقع شده است که در آن ميزهاي تک نفره با گوشي مجزا براي هر نفر پيش بيني شده است. اين بخش مجهز به 4 دستگاه رايانه و سيستم سمعي و بصري(ويدئو پروژکتور)،  300 حلقه نوار کاست و حدود 2000 حلقه سي دي مي باشد.

 انواع سي دي هاي آموزشي ( نرم افزارهاي آموزشي و کاربردي)،  علمي  ( تخصصي و عمومي) و  فرهنگي ( مذهبي ، هنري، مجموعه سخنرانيها ...)، اسلايد، نقشه و کتب کمک آموزشي زبان در اين بخش موجود است که با سيستم قفسه بسته اداره مي شود. بخش ديداري و شنيداري اقدام به جمع آوري سي دي هاي همراه با كتاب واحد امانت كتابخانه نموده است.

امکانات ديجيتال در اين بخش از کتابخانه به شکل کاملا موثر به کمک محققين آمده است: با سازماندهي منابع ديداري و شنيداري، امکان امانت اين نوع منابع و همچنين امکان جستجو از طريق نرم افزار کتابخانه اي مانند منابع ديگر از جمله کتابها و پايان نامه ها و...  فراهم شده است. لوح هاي فشرده پس از ثبت در اين بخش، در سيستم کتابخانه قابل جستجو و دسترس مي باشد.  همچنين کاربران مي توانند با مراجعه به سالن مربوطه، از مجموعه مواد ديداري و شنيداري استفاده نمايند. اين مجموعه شامل:

1-       لوح هاي فشرده مربوط به 610 عنوان کتاب لاتين

2-       لوح هاي فشرده مربوط به 450 عنوان کتاب فارسي

3-       لوح هاي فشرده مربوط به 140 عنوان از نشريات و مجلات

4-       لوح هاي فشرده مربوط به عربي و مذهبي 100 عنوان عربي و مذهبي

5-       لوح هاي فشرده مربوط به 540 عنوان از اسلايدهاي هنري

6-       لوح هاي فشرده مربوط به نقشه هاي مربوط به ايران و جهان و ...

7-       لوح هاي فشرده مربوط به کتب کمک آموزشي زبان بيش از 200 عنوان