بانک های اطلاعاتی فارسی
آمار مخزن کتابخانه
137396 تعداد نسخه های کتب فارسی
40300 تعداد نسخه های کتب لاتین
979 تعداد عناوین نشریات فارسی
473 تعداد عناوین نشریات لاتین
4680 تعداد پایان نامه ها

نشریات لاتین

اين بخش مسئوليت جمع‌آوري، سازماندهي و ارائه نشريات ادواري خارجي، بر اساس نيازهاي محققين ، اساتيد و درخواست واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه را دارد. در حال حاضر عناوين نشريات مورد درخواست در زمينه هاي شيمي، فيزيک، رياضي و زبان و ... توسط کتابخانه تامين و در دسترس محققين دانشگاه قرار مي گيرد. لازم به ذکر است برخي از اين نشريات، از قدمت بالايي برخوردار هستند به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره کرد:

Journal of the American chemical society (1968-2010)

Inorganic chemistry (1969-2010)

لازم به ذکر است مجموعه بسيار غني Chemical Abstract از سالهاي (2010-1969) يکي از نمونه هاي منحصر به فرد در کشور مي باشد.

330 عنوان مجله متنوع لاتين از نشريات ادوار بسيار دور تا زمان جاري ، از ويژگي هاي اين بخش بوده که حدود 150 عنوان آن در سال جاري تمديد اشتراک شده است. از اين تعداد 50 عنوان مجلات اهدائي مي باشد.