بانک های اطلاعاتی فارسی
آمار مخزن کتابخانه
137396 تعداد نسخه های کتب فارسی
40300 تعداد نسخه های کتب لاتین
979 تعداد عناوین نشریات فارسی
473 تعداد عناوین نشریات لاتین
4680 تعداد پایان نامه ها

نشریات فارسی

اين بخش مسئوليت جمع‌آوري، سازماندهي و ارائه نشريات ادواري فارسي، بر اساس نيازهاي محققين ، اساتيد و درخواست واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه را دارد. در حال حاضر عناوين نشريات مورد درخواست در زمينه هاي مختلف توسط کتابخانه تامين و در دسترس محققين دانشگاه قرار مي گيرد.

250 عنوان مجله متنوع فارسي از نشريات ادوار بسيار دور تا زمان جاري ، از ويژگي هاي اين بخش بوده که حدود 150 عنوان آن در سال جاري تمديد اشتراک شده است. حدود 20 عنوان روزنامه نيز در اين بخش در دسترس مي باشد.