صفحه اصلی

تست

معرفی مرکز

سربازان انقلاب فقط کسانی نیستند که در هنگام بروز انقلاب حضور داشتند و می توانستند سربازی کنند ، جوانان مومن و نواندیش و آزاد فکر و پاکدامن امروز ما و نسل های بعدی هم سربازان انقلاب اند ، چون انقلاب یک حقیقت همیشه جاوید است .

                                                                                                                     "مقام معظم رهبری مد ظله العالی "

 

آزاداندیشی یکی از نیازهای امروز جامعه ما به ویژه در حوزه و دانشگاه است که با تاکید مقام معظم رهبری ، نمود فکری و علمی یافت . اهمیت این موضوع تا آنجاست که ایشان در ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله ، آن را در زمره سرفصل های فرهنگی برنامه قرار داده و با عنوان " تحول و ارتقای علوم انسانی، با تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه ، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های آموزشی ، ارتقای کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی و ترویج نظریه پردازی ، نقد و آزاداندیشی" مطرح ساختند .

همچنین با توجه به اینکه امروزه مباحثی چون تولید علم ، نظریه پردازی ، نقد و مناظره در ادبیات علمی کشور جایگاه ویژه ای پیدا نموده ، به گونه ای که این مفاهیم اذعان تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان امور علمی و پژوهشی کشور را به خود مشغول نموده است و در جای جای مستندات علمی و برنامه های توسعه و سند چشم انداز و افق های آرمانی کشور ، ارتقاء تولید علم و احراز جایگاه نخست علمی هدف گذاری شده است ، بدین منظور دانشگاه سیستان و بلوچستان در نگاه معرفتی به جایگاه و نقش کرسی های نظریه پردازی از مهرماه 1394 اقدام به برگزاری کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره در دانشگاه نموده است. امید است که با برگزاری این جلسات بتوان فضای مناسبی برای تبدیل ایده های بالقوه به بالفعل و همچنین شرایط بهینه در جهت ایجاد فضای شور و نشاط فکری در خصوص پایش افکار کاربردی در دانشگاه و جامعه ایفا نماید.

صاحبان نظريه، نقد و نوآوري علمي و نيز دانشجويان و پژوهشگران علاقمند به مناظره علمي مي‌توانند از طريق مراجعه به مركز نظريه پردازي دانشگاه ، جهت طرح ايده ها و ارائه تحقيقات و نوآوري ‌هاي شان در عرصه‌هاي نظريه‌پردازي و نقد و يا هرگونه فعاليت علمي حاوي نوآوري در عرصه علوم انساني و معارف ديني در قالب كرسي ها اقدام نموده و  از مزاياي اين حركت مفيد علمي استفاده كنند