پژوهشکده فناوری نانو

 

ارتباطات

ستاد توسعه فناویهای نانو

شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

آزمایشگاه مرکزی

سامانه مجلات دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل


 

موضوع کلی پروژه های پژوهشی 

-          سلولهای خورشیدی نانوساختار

-          نانوژنراتورهای انعطاف پذیر

-          سیستمهای آب شیرین کن غشایی

-          نانوسیال کاملا پایدار

-          مکانیزمهای کاهش تبخیرمخازن آب

-          انرژیهای تجدید پذیر

-          نانوکامپوزیتهای پلیمری

بیشتر
-----------------------------------------------------

     کارگاههای آموزشی تئوری و عملی

-          کارگاههای بنیادی نانو

-          نرم افزارهای تحقیقاتی:

COMSOL, XPERT, PROTEUS, NEXTNANO, …..

-          دستگاههای اندازه گیری:

VSM, UV-visible, Sputtering, Nanosizer, …..


بیشتر

----------------------------------------------------

خدمات آزمایشگاهی

-          آنالیزهای الکترونیکی جریان-ولتاژو ظرفیت-ولتاژ

-          آنالیز مقاومت حرارتی مایعات و جامدات

-          الکترریسی

-          لایه نشانی پوششی

-        فتولیتوگرافی

بیشتر