معرفي

روابط عمومی یک سازمان، دریچه ای است که از ورای آن فعالیتهای یک سازمان به خوبی قابل مشاهده است و به عنوان نهادی بنیادی در نظام مدیریتی حدفاصل بین مخاطبان و مسئولان یک سازمان است.
روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان همزمان با تأسیس دانشگاه درسال 1354 با هدف ارتباط با بیرون و همچنین انعکاس روند پیشرفت و توسعه دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد
فعالیتهای این واحد به دوبخش درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود.

الف) درون سازمانی شامل :  
1- ساماندهی روابط بین دانشکده ها و واحدهای زیر مجموعه دانشگاه
2- تهیه آرشیو صوتی وتصویری ازوقایع  وروند پیشرفت دانشگاه
3- همکاری جهت برگزاری سمینارهای علمی و هدایت فعالیتهای بخشهای مختلف دانشگاه در این ارتباط
4- تأسیس و راه اندازی سایت اینترنتی روابط عمومی دانشگاه که شامل موارد ذیل می باشد:
    4-1) ارائه تاریخچه مختصری از دانشگاه و ثبت وقایع مهم در روند روبه پیشرفت آن
    4-2) تهیه تصاویر اعم از عکس و فیلم از مراسم، کنفرانسها، تجمعات و تحولات دانشگاه و حفظ آنها  
    4_3) آرشیو الکترونیکی نشریه خبری دانشگاه
    4-4) تهیه گزارش تصویری از روند فعالیتهای عمرانی
5- معرفی سازمانها و مدیران وابسته به مجموعه دانشگاه سیستان وبلوچستان و فعالیتهای آنها

ب) برون سازمانی شامل :
1- معرفی دانشگاه به دانشگاهها، موسسات مختلف علمی-پژوهشی و مراکز تحقیقاتی و صنعتی از طریق انتشار کتب و بروشورهای تبلیغاتی ،CD و تأسیس سایت اینترنتی
2- برقراری ارتباط با صدا و سیما و رسانه های ملی و محلی جهت انعکاس اخبار و رویدادهای دانشگاه
3- انتشار نشریه خبری دانشگاه بصورت ماهنامه