اعضای هیات علمیآ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی


عکسنام و نام خانوادگیگروه
              آبسالان  محب علی              گروه ادیان و عرفان تطبیقی
              آتشي  حسين              مهندسی شیمی
              آذرنگ  مجيد              فيزيک
              آذرنيوشه  عباسعلي              تاريخ
              آقائي  عليرضا              فيزيک
              آقابابائی جزی  منصور              آمار
              آل داود  ميرمهدي              مهندسی کامپیوتر
              آهنگر  عباسعلي              زبان و ادبيات انگليسی
              آويشي  حميدرضا              نقاشی
              ابراهيم زاده آكباد  عيسي              جغرافیا و برنامه ریزی شهری