اعضای هیات علمیآ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی


عکسنام و نام خانوادگیگروه
              آبسالان  محب علی              گروه ادیان و عرفان تطبیقی
              آتشي  حسين              مهندسی شیمی
              آذرنگ  مجيد              فيزيک
              آذرنيوشه  عباسعلي              تاريخ
              آذرکیش  حسن              مهندسی مکانیک
              آقائي  عليرضا              فيزيک
              آقابابائی جزی  منصور              آمار
              آل داود  ميرمهدي              مهندسی کامپیوتر
              آهنگر  عباسعلي              زبان و ادبيات انگليسی
              آويشي  حميدرضا              نقاشی