دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

جلسه دفاع دکتری خانم مظفری

جلسه دفاع دکتری خانم مظفری

جلسه دفاع خانم زهرا مظفری دانشجوی دکتری رشته زبان شناسی همگانی با عنوان سامانه رفع ابهام معنایی از حرف اضافه در زبان فارسی در تاریخ 28 خرداد 1397 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار گردید . این پایان ن...
دفاعیه دکتری خانم راضیه به آبادی

دفاعیه دکتری خانم راضیه به آبادی

دفاعیه دکتری خانم راضیه به آبادی رشته زبان وادبیات فارسی به راهنمایی آقای دکتر عباس نیکبخت ودکتر مریم شعبانزاده در سالن سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی با عنوان نقد بررسی تذکره های دوره قاجار برگزار شد
جلسه دفاع از از پایان نامه دکتری خانم صدیقه زینلی

جلسه دفاع از از پایان نامه دکتری خانم صدیقه زینلی

جلسه دفاع خانم صدیقه زینلی ،دانشجوی دکتری رشته زبان شناسی همگانی ،با عنوان "بررسی ومقایسه برخی مولفه های گفتمانی در کتابهای نسخه نویسی عمومی پزشکی و مجلات برخط پزشکی فارسی" در مورخ 19 خرداد 1397 در سالن سمعی بصری دانشکده...
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پروین بهمن زاده دانشجوی زبان وادبیات فارسی در ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1397/03/02 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عباس مظلوم دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی در ساعت 11 صبح روز سه شنبه در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار بنیادی ذاکله بری دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 11 صبح روز دوشنبه 97/02/31 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افسانه مرجانی دانشجوی رشته زبان وادبیات عربی ساعت 9صبح دوشنبه مورخ 97/02/31 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اشرف حیاتی نژاد دانشجوی رشته زبان وادبیات عربی در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/02/24 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیرین شه بخش دانشجوی رشته تاریخ در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/02/22 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اسما راجپوری دانشجوی رشته باستان شناسی در ساعت 11 صبح شنبه مورخ 1397/02/22 در محل سمعی وبصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جهت اطلاع برگزار می گردد.
صفحه 13 از 14ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  بعدی   انتها