اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نشست معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 8 کشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 8 کشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست معاونان و مديران فرهنگي واجتماعي دانشگاه های منطقه ۸ با حضور مدیر کل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از  معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر دانشگاه های منطقه ۸ در این نشست، مباحثی همچون اردوهای دانشجویی، بودجه اختصاصی فرهنگی اجتماعی، و بازنگری در آیین نامه تشکل های دانشجویی مطرح و در خصوص آنها تبادل نظر گردید .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط