اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

قابل توجه کاربران محترم شبکه دانشگاه

به دلیل اعمال پاره ای تنظیمات، اینترنت دانشگاه در روز شنبه مورخ 97/9/24 دچار اختلال خواهد بود.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما عزیزان قدردانی می نماییم.

امتیاز به خبر :