اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

راهنمای انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

جهت دریافت راهنما ، فایل پیوست را دانلود نمایید.

امتیاز به خبر :