اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ثبت پیشنهادهای پژوهشی در سامانه اجرایی عرضه و تقاضای پژوهشی (ساتع)

در راستای اجرای آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 97 در خصوصی اختصاص بخشی از بودجه شرکت ها و سازمانهای دولتی به انجام طرح های پژوهشی به اطلاع می رساند: سامانه اجرایی عرضه و تقاضای پژوهشی با عنوان «ساتع» به آدرس اینترنتی sate.atf.gov.ir در دسترس دانشگاهیان و پژوهشگران محترم قرار گرفته است. لذا لازم است اعضای محترم هیات علمی ، پژوهشگران و فناوران با مراجعه به سامانه مذکور و انتخاب اولویت مورد نظر خود از بین اولویت ها شرکت ها ، بانک ها و سازمان های غیر انتفاعی وابسته به دولت ، پیشنهاد خود را ثبت نمایند تا پیگیری های بعدی جهت عقد قرارداد از سوی معاونت پژوهشی صورت پذیرد.

امتیاز به خبر :