اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سرپرست امور طرح های عمرانی دانشگاه منصوب شد

سرپرست امور طرح های عمرانی دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر محمد حسن میرابی مقدم به سمت سرپرست امور طرح های عمرانی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این حکم آمده است با عنایت به تعهد ، شایستگی های علمی ، تجارب ارزشمند و توانایی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست امور طرح های عمرانی دانشگاه منصوب می شوید.

انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان ماموریت و وظایف آن حوزه را برپایه قوانین ، سیاست ها و در چارچوب برنامه ها و جایگاه تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی وراهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران ، اعضاء هیئت علمی وکارکنان گرامی ، نقش شایسته در ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه و تربیت آینده سازان میهن اسلامی مان ایفاء نمایید.

توفیق جنابعالی رادر انجام ماموریت محوله از در گاه ایزد منان مسالت دارد.

امتیاز به خبر :