اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه زمانبندی تحویل مدرک در مقطع کارشناسی

جهت اطلاع از نحوه زمان بندی تحویل مدارک در مقطع کارشناسی ، فایل ضمیمه را دانلود کنید.

امتیاز به خبر :