اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه شماره 2 ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 98-97

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 98-97 می رساند، پس از ثبت نام اینترنتی با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در سازمان مرکزی، حوزه معاونت آموزشی مراجعه نمایند.

امتیاز به خبر :