اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نشست حوزه معاونت پژوهشی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان

نشست حوزه معاونت پژوهشی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان

در این جلسه ضمن بحث و بررسی در خصوص علاقه‌مندی‌های متقابل دو طرف، مقرر گردید تا نیازهای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی، و به دانشگاه اعلام شود.

همچنین برنامه‌ریزی در جهت برگزاری کنفرانس‌های مشترک در زمینه شناسایی پتانسیل‌های گردشگری استان، ایجاد پارک‌های باستان‌شناسی، دوره‌های مهارت افزایی، طرح جامع گردشگری استان، طرح جامع اکو توریسم استان و تشکیل کارگروه گردشگری از دیگر مباحث و موضوعاتی بود که طرفین در مورد آن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

گفتنی است این نشست با حضور مدیرکل و معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، معاونت پژوهشی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت، روسای پژوهشکده‌های باستان‌شناسی، علوم زمین و جغرافیا، دانشکده هنر، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده جغرافیا برگزار شد.

لازم به ذکر است نشست بعدی طرفین در خصوص پیگیری تصمیمات اتخاذشده در مهرماه سال جاری برگزار می‌گردد.

امتیاز به خبر :