اخبار و اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی - روزانه غیربومی متقاضی خوابگاه

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی  روزانه غیربومی متقاضی خوابگاه

 

جهت اخذ خوابگاه می بایستی پس از انجام مراحل ثبت نام آموزشی از طریق سامانه گلستان و اخذ گواهی ثبت نام غیر حضوری ، بصورت حضوری از روز شنبه مورخ 06/31/ 97 لغایت 07/02/97 از ساعت 8 صبح الی 13 به سایت کامپیوتر پروفسور عظیمی واقع در دانشکده مهندسی مراجعه نمائید.

قبل از مراجعه حضوری انجام مراحل ذیل الزامی می باشد.

1. واریز مبلغ 100/000 ریال ودیعه خوابگاه به شماره حساب 2590760555 بانک تجارت به نام دانشگاه سیستان و بلوچستان و همراه داشتن فیش پرداختی هنگام مراجعه (نسخه رسید مشتری)

2. مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس http://bp.swf.ir   و انتخاب منوی تشکیل پرونده و وارد نمودن اطلاعات مربوطه  و زدن دکمه ذخیره در پایان کار.

3. همراه داشتن برگ گواهی ثبت نام غیرحضوری هنگام مراجعه الزامی است.

 

  • خوابگاه به دانشجویان شبانه ، پردیس تعلق نمی گیرد.
  • هزینه خوابگاه نیمسال فوق در محل ثبت نام با کارت بانکی اخذ می گردد.
  • به دانشجویان جدید الورود خوابگاه متاهلی تعلق نمی گیرد.

 

اداره خوابگاهها

امتیاز به خبر :