اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اسامی پذیرفته شدگان مشروط دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگی

رشته/ گرایش دکتری

امیر رحیمی

ریاضی

صادق مودی

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

تهمینه ژیان

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب

مصطفی علی احمد

مهندسی عمران- سازه

فاطمه منصوری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

افراد فوق الذکر جهت اطلاع از زمان و فرآیند ثبت نام اطلاعیه های گروه استعدادهای درخشان دانشگاه را که در صفحه اول وب سایت دانشگاه درج خواهد شد را ملاحظه نمایند.

امتیاز به خبر :