اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دهمین نشست کمیسیون دائمی از دوره ششم هیئت‌امناء دانشگاه سیستان و بلوچستان

دهمین نشست کمیسیون دائمی از دوره ششم هیئت‌امناء دانشگاه سیستان و بلوچستان

دهمین نشست کمیسیون دائمی ازدوره ششم هیئت‌امنای دانشگاه صبح روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه  97در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دهمین نشست کمیسیون دائمی ازدوره ششم هیئت‌امنای دانشگاه پس از برگزاری جلسه از امکانات و فضاهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه بازدید نمودند.

امتیاز به خبر :