اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کسب سطح ۳ آمادگی فناوری (TRL) توسط یکی از واحدهای فناور مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه

کسب سطح ۳ آمادگی فناوری (TRL) توسط یکی از واحدهای فناور مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه

یکی از واحدهای فناور  مستقر درمجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان وبلوچستان موفق به کسب سطح ۳ آمادگی فناوری (TRL) گردید.

 به گزارش مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه، در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار که در آذر ماه 96 برگزارشد، طرح فناوری ارایه شده در سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) با عنوان ترکیب شیرابه عامل رشد گیاهی و جانوری توسط خانم ها فروزان فلاحتی و فرزانه فلاحتی از طرف داوران حائز شرایط سطح آمادگی فناوری (TRL) سه (۳) شناخته شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط