اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی

به اطلاع کلیه دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی می رساند آخرین مهلت تحویل مدارک لازم جهت درج مشخصات آنان در پرتال مربوط برای اعمال امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 ، روز چهار شنبه 97/04/13 می باشد . متقاضیان بایستی تا تاریخ مذکور مدارک خود را ( یک برگ کپی شناسنامه خوانا و پر رنگ، یک برگ کپی کارت ملی خوانا و پر رنگ،  فرم صفحه 269 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد که فقط قسمت الف آن را کامل کرده باشند، کپی خوانا و پررنگ کارنامه آزمون کارشناسی ارشد و یک برگ تقاضای درج رتبه اولی) به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند. لازم به توضیح است متقاضیان بایستی  در مقطع کارشناسی دانش آموخته باشند.
                                                                                                                                       « گروه استعدادهای درخشان دانشگاه»

 

امتیاز به خبر :