اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده صنعت و معدن خاش منصوب شد.

معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده صنعت و معدن خاش منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر غلامحسن کاخا به سمت معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده صنعت و معدن خاش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این حکم آمده است با عنایت به تعهد ، شایستگی های علمی ، تجارب ارزشمند و توانایی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت معاونت اموردانشجویی و فرهنگی دانشکده مذکور منصوب می شوید.

انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان ماموریت و وظایف آن حوزه را برپایه قوانین ، سیاست ها و در چارچوب برنامه ها و جایگاه تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی و راهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران ، اعضاء هیئت علمی و کارکنان گرامی ، نقش شایسته در ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه و تربیت آینده سازان میهن اسلامی مان ایفاء نمایید.

 

امتیاز به خبر :