اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سرپرست دانشکده ریاضی دانشگاه منصوب شد.

سرپرست دانشکده ریاضی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر حسن رضایی به سمت سرپرست دانشکده ریاضی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این حکم آمده است با عنایت به تعهد، شایستگی های علمی، تجارب ارزشمند و توانایی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دانشکده ریاضی دانشگاه منصوب می شوید.

انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان ماموریت و وظایف آن حوزه را بر پایه قوانین، سیاست ها و در چارچوب برنامه ها و جایگاه تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران، اعضاء هیئت علمی و کارکنان گرامی، نقش شایسته در ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه و تربیت آینده سازان میهن اسلامی مان ایفاء نمایید.

 

امتیاز به خبر :