اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید مدیر عامل و مسئولین قسمت تحقیقات شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان از پروژه پژوهشی"طراحی و ساخت نانوسنسور گاز متان"

بازدید مدیر عامل و مسئولین قسمت تحقیقات شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان از پروژه پژوهشی"طراحی و ساخت نانوسنسور گاز متان"

 مدیر عامل و مسئولین قسمت تحقیقات شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 13 خرداد 1397 از آزمایشگاه پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه، جهت ارزیابی نحوه کار و روند پیشرفت پروژه پژوهشی"طراحی و ساخت نانوسنسور گاز متان"، بازدید نمودند. همچنین در این بازدید گزارش نهایی پروژه توسط مجری و محققین ارایه گردید. 

امتیاز به خبر :