اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان 1397

اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان 1397

دانشگاه سیستان و بلوچستان در تابستان 1397 اقدام به ارائه دروسی در قالب نوبت دوم (شبانه) می نماید، دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به سایت زیر جهت آگاهی از دروس ارائه شده و انتخاب واحد از تاریخ 11 تیر الی 12 تیرماه 1397 اقدام و به منظور تکمیل مراحل ثبت نام به مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سیستان و بلوچستان مراجعه نمایند.

golestan.usb.ac.ir

امتیاز به خبر :