اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه ترم تابستانی 97 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 با احترام به اطلاع می رساند دانشگاه سیستان و بلوچستان درتابستان 1397 به شرح جدول زیر دروس را ارائه می نماید. دانشجویان می توانند بامراجعه به سایت http://golestan.usb.ac.ir  دانشجویان متقاضی مهمان از دانشگاه های دیگر می بایست راهنمای ثبت نام دانشجویان متقاضی ترم تابستان را مطالعه و اقدام به ثبت نام نمایندو در نهایت تحویل فرم مهمانی، به مرکز آموزش های آزاد دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت تکمیل مراحل ثبت نام مراجعه نمایند.
الف- تقویم دانشگاهی :
          زمان ارائه دروس از 2 لغایت 9 تیرماه1397
          زمان انتخاب واحد 11 و 12 تیرماه 1397
          شروع کلاسها 16 تیرماه 1397
           پایان کلاسها 25 مرداد ماه 1397
          امتحانات 3 لغایت 8 شهریورماه 1397
ب- شهریه :
          شهریه ثابت تمامی رشته ها 1500000 ریال
          شهریه متغیر دروس عمومی به ازای هر واحد 350000 ریال
           شهریه متغیر دروس پایه نظری به ازای هر واحد 450000 ریال
          شهریه متغیر دروس تخصصی به ازای هر واحد 550000 ریال
          شهریه متغیر دروس عملی به ازای هر واحد 700000 ریال
          شهریه دروس پروژه 1000000
ج- امکانات رفاهی : هیچگونه امکانات خوابگاهی و رفاهی از قبیل سلف سرویس و وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب موجود نمی باشد.

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

وضعیت تشکیل

1

اندیشه1

2

حضوری

2

اندیشه2

2

حضوری

3

تاریخ وفرهنگ و تمدن

2

حضوری

4

مهارتهای زندگی

2

حضوری

5

دانش خانواده و جمعیت

2

حضوری

6

تفسیر موضوعی قرآن

2

حضوری

7

اخلاق اسلامی

2

حضوری

8

ریشه های انقلاب اسلامی

2

حضوری

9

تاریخ اسلام

2

حضوری

10

فارسی عمومی

3

حضوری

11

زبان عمومی

3

حضوری

12

ریاضی عمومی 1

3

حضوری

13

ریاضی عمومی 1

4

حضوری

14

ریاضی عمومی 2

3

حضوری

15

ریاضی عمومی 2

4

حضوری

16

معادلات دیفرانسیل

3

حضوری

17

محاسبات عددی

2

حضوری

18

فیزیک ۲

۳

حضوری

19

آمار و احتمالات مهندسی

2

حضوری

20

آمار و احتمالات مهندسی

3

حضوری

 

 

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرسwww.usb.ac.irو http://golestan.usb.ac.irمراجعه نمایند.
اداره آموزش های آزاد دانشگاه

 

امتیاز به خبر :