اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دسترسی به سامانه دانش لینک

به اطلاع کاربران محترم دانشگاه می رساند، از تاریخ 96/12/01 دسترسی به سامانه سمنتاک قطع و بجای آن سامانه دانش لینک با امکانات دسترسی بیشتر فراهم شده است. برای این منظور به لینک سامانه فوق در سایت کتابخانه مرکزی مراجعه فرماید.

در صورت برخورد با اشکال با شماره 05431136519 خانم اوکاتی تماس حاصل فرمائید.

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

امتیاز به خبر :