اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه عملی و تئوری "طیف سنجی نانوساختارها با استفاده از روش Uv-Visible Spectroscopy"

برگزاری کارگاه عملی و تئوری "طیف سنجی نانوساختارها با استفاده از روش Uv-Visible Spectroscopy"
  • کارگاه عملی و تئوری "طیف سنجی نانوساختارها با استفاده از روش Uv-Visible Spectroscopy" در 16 آدرماه از ساعت 15 الی 18 برگزار گردید. در قسمت اول این کارگاه خانم دکتر طاهره فنایی شیخ الاسلامی دانشیار گروه مهندسی مکاترونیک ضمن بیان اصول و مبانی تئوری طیف سنجی، روشهای محاسبه مشخصات الکترونیکی مواد را با استفاده از این روش تشریح کردند. در قسمت بعد خانم مهندس افسانه نارویی کارشناس پژوهشکده نانو روش کار عملی با دستگاه طیف سنجی را توضیح داده و یک نمونه اندازه گیری را با حضور شرکت کنندگان انجام دادند.
امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط