اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه جلسه هم اندیشی دانشجویان ممتاز استعداد درخشان با معاونت محترم آموزشی دانشگاه

از کلیه دانشچویان ممتاز استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ورودی های مهر 93 ، 94 و 95 دعوت میشود تا در جلسه هم اندیشی که با حضور معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/09/13 از ساعت 13/30الی 14/30در محل سالن اجتماعات
سازمان مرکزی برگزار می گردد شرکت نمایند.
"گروه استعدادهای درخشان دانشگاه"

امتیاز به خبر :