اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دکتری 97-96

اطلاعیه دانشگاه سیستان و بلوچستان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه) از داوطلبین تکمیل ظرفیت دوره دکتری سال تحصیلی ۹۶

مدارک لازم :

۱- تکمیل نمودن فرم شماره (۱) بصورت الکترونیکی (برای تکمیل فرم کلیک نمایید).
۲- مدارک مورد نیاز (برای مدارک مورد نیاز کلیک نمایید). 
 
(جهت مشاهده زمان و مکان مصاحبه کلیک نمایید)

–  مصاحبه داوطلبان دکتری 96 در دانشگاه سیستان و بلوچستان با مولفه های موثر در روش مصاحبه، به شرح ذیل می باشد : ( مطابق با فرم شماره 2 که توسط هیئت داوران جلسه مصاحبه تکمیل می گردد)

1- امتیاز آموزشی، پژوهشی و فنآوری                   ( 20 نمره )
2 – امتیاز مصاحبه علمی و سنجش عملی             (30 نمره )
---------------------------------------------------------------------------------
                                                       جمع کل  (50 نمره )

 

 
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

 

امتیاز به خبر :