اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

پاسداشت سه دهه فعالیت علمی وپژوهشی پروفسور سید مصطفی حبیبی خراسانی

پاسداشت سه دهه فعالیت علمی  وپژوهشی پروفسور سید مصطفی حبیبی خراسانی

به بهانه پاسداشت 30 سال فعالیت مستمر علمی دکتر حبیبی استاد گروه شیمی دانشکده علوم، بخشی از خدمات و دستاوردهای علمی ایشان ارائه گردیده است. 

دكتر سيد مصطفي حبيبي خراساني متولد 1336 مشهد، از سال 1366 كار خود را با دانشگاه سيستان وبلوچستان آغاز كرده است و هم اكنون استاد تمام گروه شيمي دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد. وي مدت شش سال در سمت مدیرگروه شیمی ،سه سال در معاونت آموزشی دانشکده علومودرحال حاضرمدت هشتسالمدیریت تحصیلات تکمیلیدانشگاه را به عهده دارد.

ايشان فارغ التحصيل مقطع كارشناسي شيمي از دانشگاه مشهد بوده و مدرك كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه مازندران دريافت نموده است . وي موفق به اخذ  مدرك Ph.Dازدانشگاه سالفورد انگلستان در گرايش شيمي فيزيك ،شاخه ی سينتيك واكنشهاي سريع در سال 1377شده است. موضوعات تحقيقاتي ايشان در زمينه سينتيك ومكانيزم واكنشهاي كند وسريع با استفاده از تكنيك UV/ Vis ، Stopped – Flow، 1H NMR،شیمی محاسباتی و دینامیک NMRمي باشد. در حال حاضر نامبرده، تعداد 150دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد وتعداد10دانشجو دكتريدر مقام استاد راهنما و مشاوره  فارغ التحصيل نموده و 19 كتاب تأليفي و ترجمه در پرونده پژ‍وهشي خود دارا مي باشد. از ایشان تا كنون 275 مقاله ISI وعلمي پ‍‍ژوهشي درژورنال هاي معتبر بين المللي و علميو همچنین تعداد 64 مقاله کنفرانسی وبین المللی از نامبرده  به چاپ رسیده  است.

مسئولیت های دکتر سید مصطفی حبیبی خراسانی:

 

1- مدیر گروه شیمی  سه دوره دوساله  متوالی(؛شش سال)

2- معاون آموزشی دانشکده علوم پایه به مدت سه سال

3- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1389 تا کنون

4- مدرس، استاد راهنما و مشاوره گروه شیمی

عضویت های دکتر سید مصطفی حبیبی خراسانی

1- عضو سابق هیئت نظارت و ارزیابی استان سیستان و بلوچستان

2- عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

3- انحمن علوم و فناوری های شیمیایی

  American chemical socity ( عضو انجمن)

افتخارات:

 

1- پژوهشگر برتر دانشکده علوم سال 1392

2- پژوهشگر برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان سال 1394

 

کتاب های ترجمه شده دکتر حبیبی:

 

1- از شکلات تا مورفین

2- واکنشهای مشهور آلی

3- نوبل درشيمي

4- مروری بر زندگي ،آثارودستاوردهای علمي جورج الاه کاشف

5- شيمي سموم و داروها

6- ابعاد اقتصادی اجتماعي نانوتكنولوژی

7- شيمي ترکيبات منوره

8- ریاضيات کاربردی

9- حل المسائل شيمي فيزيک لواين

10- نگرشي بر شيمي فضايي

11- سونو شیمی کاربردی

12- نا نو تکنولوژی

کتاب های تالیف شده دکتر حبیبی:

 

1- شيمي آلي آزمایشگاهي

2- ایدز و روشهای درمان شيميائي آن

3- شيمي و تكنولوژي چرم

4- شيمي سبز

5- زبان تخصصي شيمي برای دانشجویان شیمی (I)

6- زبان تخصصي شيمي برای دانشجویان شیمی (II)

7- زبان تخصصي شيمي

جهت رویت  مقاله کنفرانسی وبین المللی  به این آدرس مراجعه کنید

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=da2HPeIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

http://astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=864&Culture=fa-ir

 

امتیاز به خبر :