اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عضو هیات علمی دانشگاه سرآمد علمی جوان کشور شد

عضو هیات علمی دانشگاه سرآمد علمی جوان کشور شد

دکتر محمد رضا محمدی از اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان با انتخاب فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرآمد علمی جوان کشور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر محمد رضا محمدی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان با انتخاب فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرآمد علمی جوان کشور شد.

دکتر سعید سرکار دبیر فدراسیون  سرآمدان علمی ایران گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مرجعیت علمی جهانی، فدراسیون سرآمدان علمی ایران را در سال 1399 راه‌اندازی کرده است. این فدراسیون سالانه ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی کشور که دارای دستاوردهای پژوهشی برتر مطابق آیین نامه فدراسیون بوده را شناسایی و حمایت می کند. در ادامه اجرای این طرح در سال 1399 علاوه بر این افراد، ۲۵ نفر از سرآمدان علمی جوان (افراد با سن کمتر از ۴۵ سال) نیز انتخاب و حمایت شدند.

 در همین راستا دکتر محمد رضا محمدی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان سرآمد علمی جوان در سال 1399 انتخاب شدند و حمایتهایی مانند: پژوهانه نقدی، اعتبار استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز بکارگیری محقق پسا دکتری به ایشان تعلق گرفت.

امتیاز به خبر :