اخبار و اطلاعیه

اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق، قدرت فارغ التحصیل شد

اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق، قدرت فارغ التحصیل شد

اولین فارغ التحصیل دکتری مهندسی برق ،قدرت از موضوع رساله خود دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر سعید یوسفی درمیان، با نظارت و راهنمایی دکتر سید مسعود برکاتی از موضوع رساله دکتری خود تحت عنوان "کنترل و پیاده­سازی مبدل­های چندسطحی بهبود یافته با تعداد قطعات کاهش یافته" در تاریخ 18 بهمن ماه 98 با موفقیت دفاع نمود.

گفتنی است تاکنون 3 مقاله ISI از دوره دکتری ایشان به چاپ رسیده است.

 

امتیاز به خبر :